Et one-stop laboratorium til hestediagnose

Data beskyttelse

Privatlivspolitik og datahåndtering

Denne privatlivs- og databehandlingspolitik regulerer indsamlingen og behandlingen af ​​personlige data leveret af kunder til Equigerminal, S.A.. Databeskyttelses- og databeskyttelsespolitikken blev oprettet i perioden med tilpasning til den nye generelle databeskyttelsesforordning til kunderne , der er i overensstemmelse med den gældende lov om beskyttelse af personoplysninger1 og den generelle forordning om databeskyttelse2, hvis træder i kraft den 25. maj 2018.

Tilgængeligheden af ​​personlige data indebærer samtykke fra dataejerne i deres behandling samt kendskab til og accept af betingelserne indeholdt i denne 'Privatlivspolitik og datahåndtering'.

Hvad dækker denne privatlivspolitik?

 • Denne privatlivs- og databehandlingspolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger, der er opnået fra Equigerminal S.A.-kunder eller frivilligt stillet til rådighed af dem.
 • Ved at acceptere betingelserne i denne privatlivs- og databehandlingspolitik og ved at gøre dine data tilgængelige, godkender klienten indsamling, brug og videregivelse af samme i overensstemmelse med reglerne defineret heri. Laboratoriet garanterer fortroligheden af ​​alle data leveret af sine kunder.

Hvem er ansvarlig for at behandle dine data?

 • Equigerminal, S.A., repræsenteret ved sin kvalitetschef, er ansvarlig for behandlingen af ​​dataene.
 • Hovedkvarter: Urbanização Quinta da Portela – Rua Eduardo Correia nº13,  3030-507 Coimbra
 • Telefon: +351 938 322 893          E-mail: geral@equigerminal.pt

Hvad er formålet med databehandling?

 • De indsamlede data bruges til at behandle anmodninger om tjenester/produkter og kommunikation med kunder, statistisk analyse, behandling af anmodninger om information og eventuelle klager, samt deres brug til markedsføringsformål, hvad enten det er kampagner, konkurrencer eller afsendelser salgsfremmende materiale eller gaver, samt oprettelse af en profil af webstedsbrugere og forbrugere.
 • Behandlingen af ​​de indsamlede oplysninger har til formål at sikre det højeste serviceniveau til sine kunder og løbende forbedre kapaciteten til at opfylde deres behov. Hvis den dataansvarlige har til hensigt at behandle personoplysningerne til et andet formål end det, som personoplysningerne er indhentet til, skal den dataansvarlige give den registrerede disse oplysninger og enhver anden information.

Hvilken slags personlige data indsamles?

 • Equigerminal Laboratory kan i overensstemmelse med denne databeskyttelses- og databeskyttelsespolitik indsamle og opbevare oplysninger, som det frivilligt og med samtykke overføres til det, herunder personlige oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person, herunder især, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Hvornår og hvordan indsamler vi dine data?

Laboratoriet indsamler kundernes personlige data gennem:

 • Side – Online indsendelsesformularer 1) Formular – klager, komplimenter, forslag; 2) Form – kundetilfredshedsundersøgelse; 3) Formular – kontakt;
 • Udfyldelse af kundeformular – onlinebutik;
 • Udfyldelse af formular – rekvisitioner af produkter/tjenester;
 • Alle andre måder at indhente data eller overføre data på;

Laboratoriet skal informere indehaverne af personoplysninger om, hvorvidt indsamlingen udgør en retlig eller kontraktlig forpligtelse eller et krav om at indgå en kontrakt, og om indehaveren er forpligtet til at udlevere personoplysningerne og de mulige konsekvenser af ikke at udlevere sådanne oplysninger.

Indsamling og behandling

 • Kundernes personlige data kan indsamles og indføres af laboratoriet i automatiserede databaser for at udføre aktiviteter, der er omfattet af formålene med deres indsamling og behandling
 • Indsamling og behandling af data, hvis den udføres via hjemmesiden, foregår på en sikker måde og forhindrer tab eller manipulation heraf. Overførslen af ​​data mellem klienten og hjemmesiden sker via krypteret kanal (SSL).

Hvor længe vil dine personlige data blive opbevaret?

 • Efter indsamlingen af ​​individualiserede personoplysninger vil Laboratoriet blive opbevaret og vedligeholdt i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at sikre den bedste ydeevne af de tjenester, der ligger til grund for det etablerede forhold mellem Laboratoriet og Kunderne. Filen med disse oplysninger vil blive lavet for en periode på 10 år, medmindre der er nogen specifik lovgivning, der indikerer andet

Dataindehaveres rettigheder

Hvordan kan du få adgang til, berigtige eller modsætte dig behandlingen af ​​dine personoplysninger? Ret til at glemme.

I henhold til vilkårene i den generelle databeskyttelsesforordning er den registrerede garanteret:

 • retten til at få adgang til, opdatere, rette, begrænse eller slette dine personlige data til enhver tid;
 • retten til at modsætte sig brugen af ​​de afgivne data til markedsføringsformål, til at sende informativ kommunikation eller til at inkludere dem i lister over informationstjenester, og hvis dette ikke er gjort på tidspunktet for indsamlingen, sende en anmodning via de angivne kontakter i slutningen af ​​dette dokument;
 • retten til at klage til en tilsynsmyndighed;

I henhold til vilkårene i den nye generelle forordning om databeskyttelse er den registrerede sikret retten "til at blive glemt", hvilket betyder, at den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at få fjernet sine personoplysninger uden unødigt forsinkelse .

Hvis du til enhver tid ønsker at ophøre med at være en del af Equigerminal S.A.-databasen, kan du udøve denne ret via kontaktformularen (tilgængelig på Laboratoriets hjemmeside)

Oplysningerne om kunderne i Equigerminal S.A. vil, når det er nødvendigt, blive opdateret eller rettet under hensyntagen til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller til hvilke de senere behandles.

Ret til portabilitet af dine personlige data. På hvilke vilkår er kommunikationen af ​​dine data til tredjeparter?

I henhold til vilkårene i den nye generelle forordning om databeskyttelse er den registrerede i visse situationer berettiget til at anmode den dataansvarlige om at udlevere sine personoplysninger i et struktureret, aktuelt og automatisk læseformat, anmode om at overføre dem til en anden dataansvarlig.

Hvilke vilkår er kommunikationen af ​​dine data til tredjeparter?

I overensstemmelse med de høje internationale standarder for sikkerhed og kvalitet sker behandlingen af ​​data i Laboratoriet i henhold til gældende lovgivning med hensyn til underentreprise, der udelukkende handler i afhængighed af instruktioner fra Laboratoriet.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Hvis den dataansvarlige overfører personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, skal den tage hensyn til: (i) eksistensen eller ej af en overholdelsesbeslutning vedtaget af Kommissionen eller (i andre tilfælde); (ii) informere den registrerede og henvise til passende eller passende sikkerhedsforanstaltninger og midlerne til at opnå kopier af dataene (eller hvor de er tilgængelige).

Hvilke foranstaltninger har Laboratoriet truffet for at sikre sikkerheden af ​​dine personlige data?

 • I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning, Equigerminal, S.A.har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de afgivne data er beskyttet mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse, utilsigtet tab, ændring, spredning, adgang eller brug af uautoriserede tredjeparter
 • The Equigerminal S.A. forpligter sig til at sikre de registrerede brugeres privatliv. Equigerminal S.A. sælger eller udlejer ikke nogen personlige data fra kunder til tredjeparter.
 • Laboratoriekundernes data vil blive behandlet på en lovlig måde under overholdelse af princippet om god tro.

Hvordan kan du blive opmærksom på eventuelle ændringer i Equigerminal Laboratory's privatlivspolitik?

Equigerminal S.A. forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage justeringer eller ændringer af denne databeskyttelses- og behandlingspolitik, og disse ændringer er behørigt offentliggjort på laboratoriets websted.

Spørgsmål og forslag

 • Indsamling og behandling af personoplysninger vil blive udført i overensstemmelse med portugisisk lov, gældende og gældende, og i overensstemmelse med retningslinjerne fra den nationale kommission for databeskyttelse.
 • Ethvert spørgsmål vedrørende realisering og behandling af de indsamlede oplysninger, nemlig gennem spørgeskemaer om kundetilfredshed, vil blive skrevet på portugisisk.
 1. For at lære mere om, hvordan Equigerminal, S.A. behandler dine personlige data eller for at afklare enhver tvivl, klage eller kommentarer til privatlivspolitikken, bedes du kontakte os på ovenstående adresser.

1 Lov nr. 67/98 af 26. oktober, som til portugisisk omsætter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til respekt for behandling af personoplysninger og fri bevægelighed af sådanne data, i den seneste version opdateret ved lov nr. 103/2015 af 24. august.

 2 Generel databeskyttelsesforordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680 af 27. april 2016 i den portugisiske lovgivning Bestil.

 

.